ABONNEMENTS 2015/16

Angebot Duisburg

Premierenabo

duisburg_angebot_premierenabo_text_1516

SERIE P
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 225,00 €
B 200,00 €
C 180,00 €
D 160,00 €
E 135,00 €
F 110,00 €
G 80,00 €
 
 

Wochenendabos

duisburg_angebot_samstagsabo_text_1516

SERIE E
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 231,00 €
B 203,00 €
C 182,00 €
D 154,00 €
E 119,00 €
F 98,00 €
G 63,00 €
 
 

Wochentagsabos

duisburg_angebot_wochentagsabo_text_1516

SERIE A
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 189,00 €
B 168,00 €
C 154,00 €
D 126,00 €
E 98,00 €
F 84,00 €
G 56,00 €
 
 
SERIE C
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 189,00 €
B 168,00 €
C 154,00 €
D 126,00 €
E 98,00 €
F 84,00 €
G 56,00 €
 
 
SERIE D
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 189,00 €
B 168,00 €
C 154,00 €
D 126,00 €
E 98,00 €
F 84,00 €
G 56,00 €
 
 
SERIE X
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 189,00 €
B 168,00 €
C 154,00 €
D 126,00 €
E 98,00 €
F 84,00 €
G 56,00 €
 
 
SERIE Y
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 189,00 €
B 168,00 €
C 154,00 €
D 126,00 €
E 98,00 €
F 84,00 €
G 56,00 €
 
 

Sonntagsnachmittagsabo

duisburg_angebot_sonntagsabo_text_1516

SERIE M
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 135,00 €
B 120,00 €
C 110,00 €
D 95,00 €
E 70,00 €
F 55,00 €
G 40,00 €
 
 

Gemischte Abos

duisburg_angebot_gemischteabo_text_1516

SERIE K
service_subscriptions_info_top_AboK_1516
service_subscriptions_info_bottom_AboK_1516
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 154,20 €
B 136,20 €
C 123,40 €
D 101,40 €
E 81,20 €
F 69,60 €
G 50,00 €
 
 
SERIE L
service_subscriptions_info_top_AboL_1516
service_subscriptions_info_bottom_AboL_1516
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 154,20 €
B 136,20 €
C 123,40 €
D 101,40 €
E 81,20 €
F 69,60 €
G 50,00 €
 
 
SERIE N
service_subscriptions_info_top_AboN_1516
service_subscriptions_info_bottom_AboN_1516
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 154,20 €
B 136,20 €
C 123,40 €
D 101,40 €
E 81,20 €
F 69,60 €
G 50,00 €
 
 
SERIE O
service_subscriptions_info_top_AboO_1516
service_subscriptions_info_bottom_AboO_1516
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 154,20 €
B 136,20 €
C 123,40 €
D 101,40 €
E 81,20 €
F 69,60 €
G 50,00 €
 
 
SERIE W
service_subscriptions_info_top_AboW_1516
service_subscriptions_info_bottom_AboW_1516
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 154,20 €
B 136,20 €
C 123,40 €
D 101,40 €
E 81,20 €
F 69,60 €
G 50,00 €
 
 

Kleines Abo

duisburg_angebot_kleinesabo_text_1516

SERIE CK
 
Sitzplatzkategorien Preise
A 108,00 €
B 96,00 €
C 88,00 €
D 72,00 €
E 56,00 €
F 48,00 €
G 32,00 €
 
 

Klassik-Abo

duisburg_angebot_klassikabo_text_1516

SERIE 100
service_subscriptions_info_top_Abo100_1516
service_subscriptions_info_bottom_Abo100_1516
 
Sitzplatzkategorien Preise
A -
B 214,00 €
C 180,00 €
D 148,00 €
E -
F 84,00 €
 
 

Send-A-Friend

 
E-Mail Adresse des Absenders*
Name des Absenders*
E-Mail Adresse des Empfängers*

Nachricht:
» Absenden